Dunaliella salina danas je zlatni proizvod ljudskom zdravlju jer je njezin sastav u skladu s udjelom elemenata u tjelesnoj tekućini i staničnoj plazmi te može izravno hraniti stanice i riješiti problem oštećenja stanica. Sve više i više ljudi širom svijeta koristi ga i tretira kao prvi zdravi zaštitni proizvod.
Naš partner - Inner Mongolia Lantai Industrial co., Ltd je poznat po bogatstvu prirodnih i visoko čistih salina dunaliella u svijetu.
To je veliko industrijsko poduzeće koje integrira industriju soli, kemijsku sol, biofarmaceutiku i uzgoj Dunaliella salina, te razvoj mineralnih resursa.
Uz visoku tehnologiju proizvodnje, naši proizvodi od saline Dunaliella privlače sve više i više kupaca.
Naši najpopularniji proizvodi su: alge Dunaliella salina, kapsule borovnice i taurine, tablete za dobro spavanje, žvakaće tablete za spavanje, meke kapsule Dunaliella Vitamin E,